Bakalárske štúdium

Otázky ku záverečným štátnym skúškam v odbore Mineralurgia a environmentálne technológie.
Otázky-ku-ŠS-2016-Bc.pdf

Harmonogram bakalárskych štátnych skúšok v odbore Mineralurgia a environmentálne technológie.
Harmonogram MaET BC

Comments are closed