Raw material separation

Centre of Primary and Secondary Raw Materials Processing is equipped with a broad selection of laboratory and semi-operational devices for beneficiation of materials using physical separation methods, mainly gravity, magnetic and electric.

Comminution and classification

Semi-operational crushers, classifiers and mills available at Cente of Primary and Secondary Raw Materials Processing allow us comminution of lump material samples to desired particle size, or preparation of specified size fractions.

Froth flotation

Sample analysis

Process modeling

Department of Mineral ProcessingPracovisko úpravy primárnych a sekundárnych surovín sa zaoberá základným a aplikovaným výskumom úpravy surovín so zameraním sa na separačné procesy spracovania primárnych a sekundárnych surovín, zvlášť jemnozrnných materiálov

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológiíFakulta BERG (vtedy Banícka fakulta) stála pri zrode Technickej univerzity v Košiciach a jej formovaní. Preniesla na ňu časť zo svojich bohatých a vážených baníckych tradícií a tradícií vysokého školstva datujúceho sa od roku 1762, ktoré sú medzinárodne akceptované v Deklarácii pokračovateľov duchovného dedičstva Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici. Fakulta BERG poskytuje vzdelanie tak v tradičných baníckych disciplínach, ako aj v atraktívnych a žiadaných študijných programoch.

Technická univerzita v KošiciachDnes na deviatich fakultách TUKE študuje viac ako 10 600 študentov. Z tohto počtu študuje v dennej forme vyše 8 700 študentov - približne 5 300 v bakalárskom, 3 400 v inžinierskom a magisterskom a takmer 700 v doktorandskom štúdiu. Na TUKE pracuje viac ako 700 profesorov, docentov a asistentov a rovnaký počet výskumných a technicko-hospodárskych pracovníkov. Technická univerzita v Košiciach pokrýva široké spektrum potrieb vzdelávania nielen pre región východného Slovenska, ale v mnohých odboroch je jediným centrom vedy, výskumu a vzdelávania nielen na Slovensku, ale aj v stredoeurópskom priestore. Úzko spolupracuje s inými univerzitami a s priemyselným zázemím regiónu i celého Slovenska.